Kinga Gawor

radca prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? – cz.1

Kinga Gawor29 czerwca 2018Komentarze (0)

jak wypełnić wniosek o upadłość konsumenckąDzisiaj wyjaśnię Ci, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. Abyś mógł ogłosić upadłość konsumencką niezbędne jest złożenie wniosku w sądzie. Jeżeli masz wątpliwości, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, ten wpis jest dla Ciebie. 

Na wstępie zaznaczam, że wniosek o upadłość konsumencką musisz złożyć w sądzie na odpowiednim formularzu oraz go opłacić. O tym, w którym sądzie złożyć wniosek i jak go opłacić piszę we wpisie: Wniosek o upadłość konsumencką.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? dane sądu i dane dłużnika

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wskazać następujące dane:

  1. Nazwa i adres sądu, do którego składasz wniosek,
  2. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres,
  3. Żądanie wniosku,

UWAGA: Tutaj w polu „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości” zaznaczasz kwadrat „TAK”.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?Aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem we wniosku o upadłość konsumencką

W rubryce wniosku pt. Aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem należy wskazać cały Twój majątek, czyli m.in. nieruchomości, samochody, sprzęt AGD i RTV, zgromadzone pieniądze na rachunkach bankowych (należy wskazać numery kont bankowych), papiery wartościowe. Musisz wskazać miejsca, w których aktualnie znajdują się składniki Twojego majątku (dokładne adresy). Oszacowania składników Twojego majątku dokonujesz samodzielnie (np. możesz ustalić ceny rynkowe składników Twojego majątku posługując się średnimi cenami z internetowych portali aukcyjnych). Tutaj także wskazujesz zabezpieczenia ustanowione na składnikach Twojego majątku (jeżeli takie występują) wraz z datami ich ustanowień: np. hipoteka na mieszkaniu, czy zastaw rejestrowy na samochodzie.

Przypominam, że możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego majątku.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? Spis wierzycieli

W rubryce wniosku pt. Spis wierzycieli wpisujesz podmioty, którym zalegasz z płatnościami (nazwę wierzyciela, jego dane adresowe oraz walutę długu, jego wysokość i termin zapłaty). Chodzi o wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe. W spisie wierzycieli należy ujawnić także zobowiązania przedawnione.

Przypominam, że możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli masz tylko jednego wierzyciela.

O tym, dlaczego nie warto zatajać wierzycieli we wniosku o upadłość konsumencką piszę we wpisach: Nie warto zatajać wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz Długi zatajone nie zostaną umorzone.

Jeżeli Twój dług został sprzedany firmie windykacyjnej, to jako wierzyciela wskazujesz tę firmę. Jednak we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinieneś opisać historię każdego z długów, co oznacza w tym przypadku  obowiązek wskazania  także pierwotnego wierzyciela.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? Spis wierzytelności spornych

Teraz omówimy zwartość rubryki pt. Wierzytelności sporne. Najpierw jednak wyjaśnijmy, co to są te wierzytelności.  Wierzytelności sporne to takie, co do których dłużnik zaprzecza ich istnieniu lub wysokości. W tej części wniosku o upadłość konsumencką musisz wymienić wierzytelności sporne, jeżeli takie występują oraz wskazać, w jakim zakresie ich nie uznajesz.

O tym, jak wypełnić dalsze rubryki wniosku o upadłość konsumencką przeczytasz we wpisie: Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? – cz. 2.

Formularz wniosku o upadłość konsumencką znajdziesz tutaj.

*****

O tym, w którym sądzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką i jak go opłacić piszę we wpisie: Wniosek o upadłość konsumencką.

O tym, jakie dokumenty załączyć do wniosku o upadłość konsumencką piszę we wpisie: Jakie dokumenty załączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

O tym, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz we wpisie: Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Formularz wniosku o upadłość konsumencką znajdziesz tutaj.

 

Kancelaria prawna Kraków

Upadłość konsumencka Kraków

porady prawne Kraków

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@gaworkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: