Upadłość konsumencka a komornik - Bankrutem jestem

Kinga Gawor

radca prawny

Prowadzę własną kancelarię GAWOR Kancelaria Prawna z oddziałami w Krakowie, Warszawie i Katowicach, w której jedną z głównych specjalizacji jest upadłość konsumencka. [Więcej]

Skontaktuj się

Upadłość konsumencka a komornik

upadłość konsumencka a komornikEgzekucja nie wyklucza upadłości konsumenckiej

Kwestia upadłość konsumencka a komornik budzi wiele emocji. Wszczęcie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych przeciwko Tobie nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Nie przeszkadza temu również fakt dokonania przez komornika zajęć składników majątku dłużnika.

Upadłość konsumencka a komornik: zawieszenie egzekucji

Relacja upadłość konsumencka a komornik jest złożona. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, ulega zawieszeniu  z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, postępowanie to umarza się.

Zakaz kontynuowania oraz wszczynania egzekucji co do rzeczy oraz praw wchodzących w skład masy upadłości dotyczy wszystkich wierzytelności powstałych do dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a więc także wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Sumy już wyegzekwowane przez komornika w zawieszonym postępowaniu, ale jeszcze niewydane wierzycielowi na rzecz którego było ono prowadzone, przekazywane są syndykowi po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i wchodzą one do masy upadłości.

Dzisiaj publikuję kolejny wpis z serii upadłość konsumencka a egzekucja. Nie będę tu jednak pisać o osobistych sympatiach i antypatiach do głównych bohaterów obu instytucji 😉 W zamian skupię się na faktach i dokonam porównania sytuacji dłużnika w upadłości konsumenckiej i w postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli jesteś niewypłacalnym dłużnikiem, wobec którego właśnie toczy się postępowanie egzekucyjne, […]

Dzisiaj zamieszczam wpis na temat relacji upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne. Wobec wielu z Was – rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej – toczą się już postępowania egzekucyjne i pewne zastanawia Was, co się z nimi stanie po ogłoszeniu upadłości. Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne W poprzednim wpisie na temat relacji upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne pisałam, […]

Dzisiaj chciałabym napisać o relacji upadłość konsumencka a komornik. Do mojej kancelarii przyszedł Piotr – były przedsiębiorca, wobec którego prowadzonych jest obecnie 6 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę ok. 2 400 000 zł. Efektem tych postępowań są liczne zajęcia komornicze. Piotr przyszedł do kancelarii w obawie, że być może jest za późno na rozważanie ogłoszenia […]