Czy spełniasz warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej? - Bankrutem jestem

Kinga Gawor

radca prawny

Prowadzę własną kancelarię GAWOR Kancelaria Prawna z oddziałami w Krakowie, Warszawie i Katowicach, w której jedną z głównych specjalizacji jest upadłość konsumencka. [Więcej]

Skontaktuj się

Czy spełniasz warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Kinga Gawor09 lipca 201840 komentarzy

warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiejDzisiejszy wpis dotyczy tematu warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka nie jest dla każdego. I dobrze, bo w przeciwnym razie utrwaliłyby się w nas negatywne postawy społeczne i wszyscy zaprzestalibyśmy płacenia swoich długów. Dlatego właśnie jedynie osoby spełniające określone warunki mogą ogłosić upadłość konsumencką. Ten wpis pomoże Ci ustalić, czy spełniasz te wymogi.

  1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: konsument

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument. Konsument to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zwracam przy tym uwagę, że decydujące jest wykreślenie wpisu z rejestru CEIDG, a nie fakt zawieszenia działalności gospodarczej w CEIDG czy faktycznego zaprzestania jej prowadzenia. Zatem zapamiętaj: do uzyskania konsumenckiej zdolności upadłościowej nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej ani samo faktyczne zaprzestanie jej prowadzenia! Natomiast już następnego dnia po wykreśleniu wpisu z rejestru CEIDG możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: niewypłacalność

Ogłosić upadłość konsumencką może jedynie osoba niewypłacalna. Jesteś niewypłacalny, gdy nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i stan ten ma charakter trwały. Domniemywa się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeżeli zaległości w spłacie długów przekraczają trzy miesiące. Co istotne, aby móc ogłosić upadłość konsumencką wystarczy posiadanie długu wobec jednego wierzyciela. Przykładowo, jeżeli na Twoje zadłużenie składa się jedynie dług wobec ZUS, to możesz ogłosić upadłość konsumencką.

  1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: brak winy w powstaniu niewypłacalności

To jedna z kluczowych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Polega ona na tym, że nie ogłosi upadłości konsumenckiej osoba, która doprowadziła do niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. To właśnie wina w postaci rażącego niedbalstwa jest najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Rażące niedbalstwo przejawia się w niedochowaniu podstawowych zasad staranności przy zaciąganiu długów przez dłużnika. Dłużnik bowiem zobowiązany jest podejmować podstawowe akty staranności w zakresie analizy swojej zdolności do obsługi zadłużenia i niedopuszczenia do niewypłacalności. Przykładem rażącego niedbalstwa jest tzw. spirala zadłużenia, z którą w praktyce często się spotykam.

  1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: poprawne zachowanie dłużnika we wcześniejszej upadłości konsumenckiej

Sąd nie ogłosi Twojej upadłości, jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i z twojej winy zostało ono umorzone lub uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli. Zatem nie ogłosisz upadłości konsumenckiej, jeżeli w poprzednim postępowaniu o upadłość konsumencką zachowywałeś się w sposób naganny. Sąd jednakże ogłosi upadłość konsumencką mimo Twojego nagannego zachowania we wcześniejszym postępowaniu o upadłość konsumencką, jeżeli względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie upadłości konsumenckiej.

  1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: złożenie w terminie wniosku o upadłość przez byłego przedsiębiorcę

Ta przesłanka dotyczy byłych przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca, również ten prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ma obowiązek złożenia w terminie wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Termin ten wynosi 30 dni (do końca 2015 roku było to 14 dni) od dnia powstania stanu niewypłacalności. Ubolewam nad tym, że tak mało z Was jest świadomym tego obowiązku… Jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie złożyłeś w terminie wniosku o upadłość przedsiębiorcy, to sąd oddali Twój wniosek o upadłość konsumencką. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Sąd bowiem ogłosi Twoją upadłość mimo niezłożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie, jeżeli względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie upadłości konsumenckiej.

  1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: brak prawomocnego wyroku sądu uznającego dokonanie czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli

Sąd nie ogłosi Twojej upadłości konsumenckiej, jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, inny sąd w procesie cywilnym prawomocnie orzekł, że dokonałeś tzw. czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli (nastąpiło prawomocne uwzględnienie tzw. skargi pauliańskiej). Takie czynności polegają na wyzbywaniu się majątku przez dłużnika na rzecz osób trzecich celem uchronienia majątku przed egzekucją.  Przykładem takiej czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz krewnego dokonana tuż przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Sąd upadłościowy jednakże ogłosi Twoją upadłość konsumencką mimo prawomocnego uwzględnienia przez sąd cywilny skargi pauliańskiej w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku, jeżeli względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie upadłości konsumenckiej.

  1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: brak umorzenia długów we wcześniejszej upadłości konsumenckiej

Jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką toczyło się wobec Ciebie wcześniejsze konsumenckie postępowanie upadłościowe, w wyniku którego umorzono Twoje długi, sąd oddali kolejny wniosek, chyba że dochowałeś należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

  1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej: biedny też może

Posiadanie majątku nie jest warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego majątku, możesz ogłosić upadłość konsumencką;)

*****

Wzór formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej znajdziesz tutaj.

O tym, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz we wpisach: Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencka? – cz.1 oraz Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką – cz. 2

 

Kancelaria prawna Kraków

Upadłość konsumencka Kraków

porady prawne Kraków

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.

{ 40 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Nat 10 lipca, 2018 o 12:23

Szanowna Pani Mecenas, mam dwie uwagi.

Po pierwsze sporym uproszczeniem jest zdanie „Przykładem rażącego niedbalstwa jest tzw. spirala zadłużenia…”. Otóż z moich doświadczeń wynika, że sama tzw. spirala zadłużenia nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości, istotna (jak w każdej upadłości konsumenckiej) jest przyczyna (np. zwolnienie grupowe, likwidacja zakładu pracy itd.) a nie skutek (np. spirala zadłużenia).

Po drugie, w przypadku gdy osoba fizyczna po wyrejestrowaniu działalności nadal ją prowadzi to choć może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to musi na powyższą okoliczność wskazać, a to ze względu na odpowiedzialność karną – w efekcie wniosek może zostać oddalony.

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Kinga Gawor 11 lipca, 2018 o 15:47

Dziękuję za uwagi;) Zgadzam się, że istotna jest przyczyna powstania zadłużenia. Jeżeli jednak jest nią spirala zadłużenia (zaciąganie kolejnych długów celem spłaty poprzednich prowadzące do pogłębienia zadłużenia), to niestety istnieje duże ryzyko, że sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką. Takiej właśnie sytuacji dotyczył wpis. Oczywiście sąd orzeka w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku i bada m.in. takie okoliczności, jak cel, na który dłużnik zaciągał długi. W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw sąd łagodniej potraktował dłużniczkę, dlatego że pożyczki zaciągała na leki dla niepełnosprawnej córki. Więc jest światełko w tunelu dla uwikłanych w pętlę długów;) Poświęcę tej tematyce jeden z kolejnych wpisów.

Odpowiedz

Anna 11 lipca, 2018 o 10:00

mam kredyt w banku na 25 tys i 9 chwilówek na ok. 20 tys. pracuję i mam tylko minimalną pensję. chwilówek od dawna nie spłacam, męczą mnie telefonami z żądaniami o spłatę. W banku tez zalegam z ratami. nie wiem co robić. nie mam majątku. mieszkam z rodzicami. Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką? proszę o pomoc

Odpowiedz

Kinga Gawor 11 lipca, 2018 o 19:23

Pani Anno, odpowiedź zależy od tego, co było przyczyną Pani niewypłacalności i na co zaciągnęła Pani kredyt i chwilówki.Pani postępowanie będzie oceniane przez sąd m.in. pod kątem tego, czy można Pani przypisać rażące niedbalstwo w powstaniu niewypłacalności.

Odpowiedz

Agata 11 lipca, 2018 o 16:51

Dzień dobry, razem z byłym mężem wzięliśmy kredyt hipoteczny na mieszkanie. Rok temu rozwiodłam się mężem, on się wyprowadził i nie pomaga mi w spłacie kredytu. Nie mam z nim kontaktu, nie odpowiada na telefony. Nie byłam w stanie spłacać sama całych rat kredytu i mam duże zaległości Po rozwodzie miałam załamanie psychiczne i leczę się u psychiatry. jedyny mój majątek to to mieszkanie, na którym jest hipoteka. Czy mam szanse na upadłość konsumencką?

Odpowiedz

Kinga Gawor 12 lipca, 2018 o 00:48

Pani Agato, opierając się na treści Pani komentarza, uważam, że ma Pani duże szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Odpowiedz

Agata 11 lipca, 2018 o 17:01

Mam jeszcze jedno pytanie. Kredyt hipoteczny, jaki wzięłam z mężem poręczyli moi rodzice. Czy jak ogłoszę upadłość konsumencką, to oni będą musieli spłacać ten kredyt?

Odpowiedz

Kinga Gawor 12 lipca, 2018 o 00:48

Pani Agato, niestety tak.

Odpowiedz

mariusz 4 lipca, 2019 o 19:42

witam panią mecenas ma na imię Mariusz mam takie pytanie cz jest możliwe w mojej sytuacji ogłosić upadłość konsumencką jestem osobą fizyczną mam długi swoje i mojego ojca który zmarł 3 lata temu bo nie odrzuciłem spadku a moje długi ciągną się już mniej więcej 18 lat po przez sprzedawania długów windykacją a z braku spłat była brak pracy i mojego zdrowia bo jestem po wypadku samochodowym mam 32 lata blachę w nodze i problemy z kręgosłupem a w tej chwili pracuje na pół etatu a nie posiadam żadnego majątku i mieszkam z żoną i z małoletnim synem w mieszkaniu wynajmowanym od zbk i nie mam żadnej renty i korzystamy z OPS bardzo dziękuję za odpowiedz z pani strony

Odpowiedz

Kinga Gawor 6 lipca, 2019 o 15:30

Panie Mariuszu,jeżeli przyczyną pana zadłużenia jest odziedziczenie długów po ojcu, utrata pracy oraz wypadek, to ma pan duże szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.Brak majątku nie jest przeszkodą.

Odpowiedz

Andrzej 5 grudnia, 2019 o 20:38

Dzień dobry Pani mecenas mam pytanie. Od 20 lat choruje na schizofrenie paranoidalną złożyłem wniosek o upadłość i sąd postanowił ogłosić moją upadłość.Wczoraj dzwonił do mnie syndyk i wytłumaczył co nieco.Martwie się bo wziąłem telefon komórkowy na raty bo poprzedni mi się popsuł. Komórkę na raty wziąłem przed rozmową z syndykiem.Strasznie się denerwuje proszę o pomoc.

Odpowiedz

Kinga Gawor 7 stycznia, 2020 o 12:18

Panie Andrzeju, proszę niezwłocznie poinformować o tym syndyka i wytłumaczyć.

Odpowiedz

Eugeniusz 6 marca, 2020 o 17:59

Dzień dobry
Pani Mecenas,czy zamykając teraz zawieszoną działalność gospodarczą można złożyć wniosek o upadłość konsumencką,czy czekać po 24-03-2020?
Mam skomplikowane sprawy związane z walką o podatek VAT z Urzędem Skarbowym,tylko przez ich decyzje straciłem wszystko i nie spłacam jednego z dwóch kredytów(zaległość 75 tyś)
Jestem na emeryturze,którą 25% zabiera organ skarbowy i pozostaje ok 1800 zł,ale rata kredytu to 2641 zł
Chciałbym skorzystać z pomocy Pani kancelarii,ale najważniejszy czy lepiej teraz złożyć taki wniosek do Sądu i nie będzie przeszkodą wyrejestrowanie działalności np 10-03-2020r?

Odpowiedz

Kinga Gawor 7 marca, 2020 o 10:25

Panie Eugeniuszu, po pierwsze w obecnym stanie prawnym niestety nie może pan ogłosić upadłości konsumenckiej bez uprzedniego złożenia wniosku o upadłość firmy. Zatem aktualnie jest tak, że najpierw trzeba złożyć wniosek o upadłość firmy, a dopiero potem można składać wniosek o upadłość konsumencką.Teraz przedsiębiorcy mają utrudnioną drogę do upadłości konsumenckiej. Jeżeli jednak pana długi powstały wcześniej niż 3 miesiące temu, to pewnie minął panu termin na złożenie wniosku o upadłość firmy. Termin ten wynosi bowiem 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Zatem, najprawdopodobniej nie może pan składać wniosku o upadłość konsumencką obecnie.

Po drugie, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, to na dzień składania wniosku nie może pan być zarejestrowany w CEIDG jako przedsiębiorca. To znaczy, że przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką musi pan wyrejestrować działalność gospodarczą. Zawieszenie działalności nie wystarczy.

24 marca 2020 r. otworzy się panu droga do upadłości konsumenckiej (nie trzeba będzie składać uprzedniego wniosku o upadłość firmy). Zatem od tego dnia będzie pan mógł już bezpośrednio złożyć wniosek o upadłość konsumencką (oczywiście po uprzednim wyrejestrowaniu firmy).

Odpowiedz

Eugeniusz 7 marca, 2020 o 19:18

Bardzo dziękuję za odpowiedź,tylko kancelaria w Białymstoku radzi teraz wyrejestrować działalność i złożyć wniosek o upadłość konsumencką przed zmianą przepisów,a ja mam właśnie wątpliwości w doradztwie tej kancelarii,dlatego nie mogę podjąć decyzji
Może odpisze mi Pani na mój adres mailowy i czy ma znaczenie adres Białystok?
Trochę szczegółów o kosztach

Odpowiedz

Kinga Gawor 9 marca, 2020 o 10:17

Panie Eugeniuszu, moja kancelaria prowadzi spawy o upadłość konsumencką z całej Polski, więc pana zamieszkanie w Białymstoku nie ma żadnego znaczenia. Mało jest niestety kancelarii w Polsce, które specjalizują się w upadłości konsumenckiej, stąd dość często dowiaduję się, że klienci otrzymują błędne porady prawne dotyczące tej upadłości. Do mnie też nierzadko trafiają klienci, którzy skorzystali z usług innych prawników w opracowaniu wniosku o upadłość i niestety zwrócono im wniosek o upadłość, bo zawierał braki formalne albo ten wniosek oddalono (bo był bardzo słabo uzasadniony). Ci klienci przychodzą wówczas do mnie i proszą, bym ja im złożyła ponowny wniosek. Jednak nie zawsze się da uratować sprawę zepsutą przez innego prawnika. Najlepiej, gdyby pan zadzwonił do mnie, dopytam pana o szczegóły pana sprawy (bo diabeł tkwi w szczegółach) i wycenię panu usługę napisania wniosku o upadłość konsumencką (nr telefonu znajdzie pan na: http://www.gaworkancelaria.pl). Pewne wskazówki na temat honorarium kancelarii za opracowanie wniosków o upadłość konsumencką znajdzie pan na http://www.gaworkancelaria.pl pod nagłówkiem cennik.

Odpowiedz

Klaudia 23 czerwca, 2020 o 23:56

Pani mecenas,
w 2009r. Mąż był prezesem w sp. z o. o. Firma został sprzedana, ale nowi właściciele nie spłacili wierzycieli firmy. Od tego czasu wierzyciele kierowali wobec niego nakazy zapłaty.
Staraliśmy się najlepiej jak możemy, ale sprawa trwa już 11 lat i wiemy, że nie jesteśmy w stanie jej naprawić. Mamy dwójkę dzieci, rozdzielność majątkową. Mąż nie posiada majątku i aktualnie nawet pracy. Czy byłaby szansa na ogłoszenie upadłości? Pozdrawiam

Odpowiedz

Kinga Gawor 24 czerwca, 2020 o 05:06

Pani Klaudio, tak jest szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.Sprawa nie należy do łatwych, zatem proszę się zgłosić do mojej lub innej wyspecjalizowanej w upadłości kancelarii.

Odpowiedz

Iwona 12 września, 2020 o 18:34

Pani Mecenas 11 lat temu mój mąż ze wspólnikami zaciągnął kredyt firmowy w banku ja jako współmałżonka musiałam złożyć podpis w banku i to był mój błąd firma nie spłaciła kredytu a ja nie mam życia czy mam szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką przez sąd?

Odpowiedz

Kinga Gawor 14 września, 2020 o 09:53

Pani Iwono, tak, ma Pani szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Odpowiedz

Barbara 16 września, 2020 o 20:03

Pani mecenas mam dlugi bankowe które spłacać u komornika oprócz tego chwilowki które place ale moje dochody przekraczają długi popadł am w spirale zadłużenia ponieważ przez 10 lat opiekowałam się chora matka i zaciąga łam kredyty co w późniejszym terminie spłaca łam jeden drugim czy mam szansę na ogłoszenie upadłości

Odpowiedz

Kinga Gawor 17 września, 2020 o 09:58

Pani Barbaro, ma Pani szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Odpowiedz

Joanna 21 września, 2020 o 17:41

Witam.
Pare lat temu, Mój chłopak wziął samochód na kredyt. Samochodu już dawno nie ma, kredyt od dawna nie spłacany poprzez w tedy utratę pracy. Obecnie chłopak mieszka i pracuje za granica. Obecny dług to ponad 30tys złotych. Niestety, płacenie miesięcznych rat 1000zl to ogromny uszczerbek na jego budżecie. Czy ma szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce ?

Odpowiedz

Kinga Gawor 21 września, 2020 o 20:20

Witam, tak jest szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce.

Odpowiedz

WIESŁAW 12 stycznia, 2021 o 20:35

Dzień dobry,
Jestem współkredytobiorcą kredytu hipotecznego i zastanawiam się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Jak w takiej sytuacji zachowa się bank, czy z założenia postawi warunek spłaty kredytu w całości? Jest to PKO BP.

Odpowiedz

Kinga Gawor 18 stycznia, 2021 o 01:40

Panie Wiesławie, jeżeli drugi współkredytobiorca będzie kontynuował spłatę kredytu, to bank nie będzie miał podstawy do wypowiedzenia umowy kredytu.

Odpowiedz

Łukasz 17 stycznia, 2021 o 21:56

Witam Panią.. Prowadzac firmę w latach 2005 do 2010 miałem kredyty. Początkowo je spłacałem. Kredyty jak i rachunki za tel zostały sprzedane do firm windykacyjnych.
Ciagnie sie to już pare lat,komornicy,umorzenia z powodu braku majątku itd. Niektore sprawy spłacam,ale coraz cieżej.Majątku nigdy nie miałem,mieszkam z żoną z ktorą mam rozdzielność majątkową od 2009 r. Zameldowany jestem u rodziców. Czy moge starać sie o upadłość konsumencka? Czy syndyk nie doczepi sie mieszkania żony?

Odpowiedz

Kinga Gawor 18 stycznia, 2021 o 01:37

Panie Łukaszu, jak najbardziej może się Pan starać o upadłość konsumencką. Prawdopodobnie mieszkanie żony jest bezpieczne, jednak aby mieć pewność musiałby Pan zlecić analizę prawnikowi specjalizującemu się upadłością konsumencką.

Odpowiedz

Beata 19 stycznia, 2021 o 14:07

Dzień dobry mam pytanie mamy z mężem około 180tys długu głównie jest to kredyt w banku którego nie byliśmy w stanie spłacać trafił w ręce komornika w wyniku czego odsetki rosną diametralnie mąż pracuje za najniższą krajową tylko mnie komornik odtrąca marne grosze na poczet spłaty gdzie spadku spłaty wcale nie widać czy w tym wypadku upadłość konsumencka byłaby możliwa?

Odpowiedz

Kinga Gawor 19 stycznia, 2021 o 14:12

Pani Beato, upadłość konsumencka jest możliwa w Pani przypadku.

Odpowiedz

Grzegorz 9 czerwca, 2021 o 21:54

Witam
Moja mama nie płaciła czynszu za mieszkanie komunalne więc wierzyciel przekazał sprawę do komornika który pobiera z mojej wypłaty 600 zł a reszta pensji (2062 zł netto ) trafia na moje konto bankowe a długu jest 35 tys zł. Ciężko jest przeżyć za minimalną w mieście gdzie same mieszkanie kawalerka stanowi połowę wypłaty minimalnej. Nie mam też majątku chyba że telefon lub słuchawki też się wliczają do tego majątku to mam. Z mieszkania byłem eksmitowany – sam opuściłem i się wymeldowałem

Odpowiedz

Łukasz 22 lipca, 2021 o 21:27

Witam, chciałbym zapytać czy miałbym szanse na upadłość, kredyt 57000 netto i chwilówki/komornik około 30tyś z odsetkami, przed zaciagnieciem miałem stwierdzoną schizofrenie paranoidalna/psychoze pozniej afektywna dwubiegunowa, mysle ze te choroby mogly sie przyczynic do lekkomyslnych zaciagniec kredytow, bylaby szansa na upadlosc?? dodam ze coraz gorzej sie czuje i prawdopodobnie bede staral sie o niezdolnosc do pracy calkowitej… ;(

Odpowiedz

Kinga Gawor 23 lipca, 2021 o 09:01

Panie Łukaszu, ma Pan szanse na upadłość.

Odpowiedz

Magda 12 sierpnia, 2021 o 17:03

Witam Pani Kingo, przez 3 lata brałam kredyty, na kwotę 10 tys, kolejny na 15. Jakoś płaciłam przez rok może dłużej, od 2020 roku nie płacę bo zaczął się covid i zaczelam mieć mniejsza pensje o 700 zł przez parę msc.
Od tamtego czasu nie płacę ich, dzwonią piszą banki. Czekam na nakaz z sadu ale nie przychodzi, do tego w 2018 roku z mężem wzięliśmy kredyt w alior banku żeby pare kredytów w jeden połączyć ale rata msc to 1200 zł i też ciężko płacić już, czy jest w miarę możliwości żeby zrobić upadłość? Nie mam majątku

Odpowiedz

Kinga Gawor 13 sierpnia, 2021 o 08:59

Pani Magdo,ma Pani szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Odpowiedz

Elżbieta 29 września, 2021 o 15:09

Pani Magdaleno, prowadzona była upadłość przedsiębiorcy (wykreślony jest z CEIDG), postępowanie się zakończyło, ale niestety sąd oddalił wniosek o umorzenie zobowiązań, ponieważ źle był napisany wniosek – zamiast o ustalenie planu spłaty to o umorzenie zobowiązań….. Teraz choć upadłość się zakończyła, zostały długi jeszcze starej działalności, ponieważ majątek sprzedany przez syndyka starczył tylko na spłatę części długów. Wierzyciele dręczą….. Dochodów w zasadzie brak (firma współmałżonka, prowadzona wspólnie starcza tylko na bieżące utrzymanie rodziny i majątku), bo syndyk sprzedał wszystko.
Czy jest szansa na upadłość konsumencką?

Odpowiedz

Emilia 27 grudnia, 2021 o 18:34

Witam. Pani Mecenas mam pytanie. Wyszłam za mąż w zeszłym roku, rok po ślubie dowiedziałam się że mąż ma komornika, zadłużenie sięga ok 100 tysięcy złotych, jest to dług odziedziczony po jego pierwszej zmarłej żonie gdzie nie zrzekł się po niej spadku (dodam że mąż nie miał pojęcia o długu żony ponieważ rozstali się po kilku latach małżeństwa bez rozwodu) Od kilku już lat komornik siedzi mu na wypłacie, mąż nie ma rzadnego majątku mieszka u matki. Pracuje normalnie na etacie i czy w takim przypadku jest u niego szansa na umorzenie długu.

Odpowiedz

Kinga Gawor 28 grudnia, 2021 o 10:51

Pani Emilio, jest szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Pani męża.

Odpowiedz

Pawel 23 października, 2022 o 22:16

Witam.Mam dlug wobec zusu i urzedu skarbowego.Samotnie wychowuje dwie corki.firma z ktora wspolpracowalem 13 lat rozwiazala ze mna umowe.Rodzice uzyczaja mi mieszkanie i nie mam majatku.Jest szansa na upadlosc konsumencka?pozdrawiam

Odpowiedz

Kinga Gawor 24 października, 2022 o 09:11

Panie Pawle, ma Pan szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@gaworkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: