Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Nie wszystko stracone! - Bankrutem jestem

Kinga Gawor

radca prawny

Prowadzę własną kancelarię GAWOR Kancelaria Prawna z oddziałami w Krakowie, Warszawie i Katowicach, w której jedną z głównych specjalizacji jest upadłość konsumencka. [Więcej]

Skontaktuj się

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Nie wszystko stracone!

Kinga Gawor03 lipca 20182 komentarze

oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiejOddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wcale nie oznacza pogrzebania Twoich szans na uwolnienie się od długów. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie musi bowiem kończyć definitywnie sprawy. Masz wówczas 7 dni na to, żeby się odwołać. Wnosisz wtedy zażalenie na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką.

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką wnosi się do sądu drugiej instancji, którym jest właściwy sąd okręgowy, za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Zatem, jeżeli oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nastąpiło w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, to zażalenie składasz do Sądu Okręgowego w Krakowie, jednakże za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd okręgowy rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. To oznacza, że nie będzie rozprawy, co może ucieszyć niejednego dłużnika;)

Po rozpoznaniu zażalenia sąd okręgowy wydaje postanowienie, w którym albo oddala zażalenie dłużnika albo uchyla postanowienie sądu rejonowego i przekazuje mu sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd okręgowy nie może zmienić skarżonego postanowienia i orzec o ogłoszeniu Twojej upadłości konsumenckiej. Jeżeli sąd okręgowy uzna zażalenie za zasadne, to przekaże sprawę o upadłość konsumencką do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu. Równocześnie z przekazaniem sprawy sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania sad okręgowy udzieli wskazówek co do dalszego procedowania. Te wskazówki będą wiążące dla sądu rejonowego przy ponownym rozpoznawaniu sprawy. Wówczas sąd rejonowy będzie powtórnie zmuszony do rozpoznania Twojego wniosku przy uwzględnieniu wskazówek sądu okręgowego.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje w formie postanowienia sądu

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką wynosi tydzień. Jeżeli  postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką zapadło na rozprawie, to w terminie 7 dni złóż wniosek o uzasadnienie postanowienia.  Następnie poczekaj na uzasadnienie, które dostaniesz pocztą. Na uzasadnienie postanowienia pewnie trochę poczekasz (przeciętnie do 2 miesięcy). Wówczas termin do wniesienia zażalenia zacznie Ci biec od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Jeśli natomiast postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, to otrzymasz je pocztą wraz z uzasadnieniem i termin do wniesienia zażalenia zacznie Ci biec od dnia doręczenia zażalenia.

Opłata od zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką

Opłata sądowa od zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką wynosi 200 zł. To wadliwe rozwiązanie biorąc pod uwagę fakt, że opłata od wniosku o upadłość konsumencką wynosi jedynie 30 zł. Brak jest tutaj konsekwencji ustawodawcy i potrzebne są kroki zaradcze.

Bez skargi kasacyjnej

Od postanowienia sądu okręgowego w przedmiocie ogłoszenia upadłości skarga kasacyjna nie przysługuje.

*****

O tym, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz we wpisach: Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencka? – cz.1 oraz Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? – cz. 2.

Ponadto, o tym, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz tutaj: Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 

Kancelaria prawna Kraków

Upadłość konsumencka Kraków

porady prawne Kraków

Upadłość konsumencka kancelaria

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Beata 4 lipca, 2018 o 02:10

Dzień dobry, przedwczoraj sąd oddalił mój wniosek o upadłość konsumencką. Co teraz robić? Pisać odwołanie? Najpierw wniosek o uzasadnienie?

Odpowiedz

Kinga Gawor 4 lipca, 2018 o 02:23

Jeśli postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, to tygodniowy termin do wniesienia zażalenia zacznie Pani biec od dnia doręczenia zażalenia. Jeżeli natomiast postanowienie zostało wydane na rozprawie, to należy złożyć wniosek o uzasadnienie w terminie 7 dni licząc od daty ogłoszenia postanowienia i wtedy termin do wniesienia zażalenia zaczynie Pani biec od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@gaworkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: