Nowelizacja upadłości konsumenckiej 2020 - Bankrutem jestem

Kinga Gawor

radca prawny

Prowadzę własną kancelarię GAWOR Kancelaria Prawna z oddziałami w Krakowie, Warszawie i Katowicach, w której jedną z głównych specjalizacji jest upadłość konsumencka. [Więcej]

Skontaktuj się

Nowelizacja upadłości konsumenckiej 2020

Kinga Gawor25 marca 20209 komentarzy

nowelizacja upadłosci konsumenckiej 2020Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii nowelizacja upadłości konsumenckiej 2020. Dnia 24 marca 2020 r. weszła w życie nowa upadłość konsumencka. Od wczoraj ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest znacznie łatwiejsze. Sprawdź, co się zmieniło.

 

Byli przedsiębiorcy

Po pierwsze ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest obecnie znacznie łatwiejsze dla byłych przedsiębiorców – osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli prowadziłeś lub  prowadzisz działalność gospodarczą, z której pozostały długi, to teraz możesz ogłosić upadłość konsumencką już następnego dnia po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z CEIDG, niezależnie od tego, czy  złożyłeś w terminie wniosek o upadłość swojej firmy.

Zatem dzisiaj były przedsiębiorca ma otwartą drogę do upadłości konsumenckiej niezależnie od tego, czy wcześniej uczynił zadość obowiązkowi złożenia wniosku o upadłość firmy.

Upadłość prezesa spółki z o.o.

Z podobnych względów, znacznie łatwiej jest teraz ogłosić upadłość konsumencką prezesom spółek z o.o., którzy w terminie nie złożyli wniosku o upadłość zarządzanej przez siebie spółki.

Będzie łatwiej ogłosić upadłość

Ponadto aktualnie samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dużo łatwiejsze.  Zliberalizowano przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Obecnie osoby, które wpadły w problemy finansowe umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa mogą ogłosić upadłość konsumencką.

To istotna zmiana, bowiem przed 24 marca 2020 r. sądy oddalały wnioski dłużników, którzy stali się niewypłacalni umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Co więcej ustalenie, że dłużnik zadłużył się umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa było jedną z głównych przyczyn oddalenia wniosków o upadłość konsumencką. Przykładem takiego nagannego postępowania było zaciąganie kolejnych kredytów na skraju bankructwa.

Nowelizacja upadłości konsumenckiej 2020 – usprawnione postępowanie

Przed 24 marca 2020 r. sąd jeszcze przed ogłoszeniem upadłości wnioskodawcy ustalał przyczynę jego niewypłacalności, tj. czy zadłużenie powstało umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Obecnie sąd przed ogłoszeniem upadłości nie bada przyczyn niewypłacalności. Teraz do ogłoszenia Twojej upadłości wystarczy samo ustalenie przez sąd, że jesteś niewypłacalny, tj. nie jesteś w stanie spłacać długów. Natomiast sąd będzie badał w jaki sposób wpadłeś w długi (celowo, umyślnie lub w sposób niezawiniony) dopiero na samym końcu postępowania upadłościowego. Zatem przyczyna zadłużenia będzie ustalana dopiero po ogłoszeniu Twojej upadłości. Ta zmiana ma na celu usprawnienie procedury upadłościowej i skrócenie czasu rozpatrywania spraw przez sądy.

Tryb uproszczony

Ponadto obecnie możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej w trybie uproszczonym. Tak jest, gdy dłużnik nie ma majątku albo jego majątek nadaje się do szybkiej likwidacji. W trybie uproszczonym nie ma sędziego komisarza, a znaczna część czynności została przekazana syndykowi. Syndyk sam zlikwiduje majątek upadłego i przygotuje projekt planu spłaty wierzycieli. W trybie uproszczonym szybciej ogłosisz upadłość konsumencką.

Kiedy 3-letni plan spłaty wierzycieli?

Po ogłoszeniu Twojej upadłości sąd będzie badał, w jaki sposób wpadłeś w niewypłacalność. Jeżeli sąd uzna, że wpadłeś w niewypłacalność w sposób niezawiniony (np. utrata pracy, ciężka choroba, spadek dochodów z działalności gospodarczej wskutek koronawirusa), to ustali plan spłaty wierzycieli na okres od roku do trzech lat. Zatem co do zasady będziesz musiał spłacać wierzycieli przez 3 lata. Plan spłaty polega na tym, że będziesz musiał co miesiąc wpłacać pewną kwotę na rzecz sowich wierzycieli. Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli wszystkie Twoje długi zostaną umorzone. O planie spłaty wierzycieli przeczytasz tutaj.

Jednak jeśli zostaniesz uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań, będzie można całkowicie umorzyć Twoje długi bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Wówczas sąd umorzy Twoje długi od razu.

Kiedy 7-letni plan spłaty wierzycieli?

Jeżeli sąd uzna natomiast, że doprowadziłeś do swojej  niewypłacalności umyślnie lub wskutek  rażącego niedbalstwa, to  ustali dłuższy okres planu spłaty wierzycieli, tj. na okres od trzech do siedmiu lat. Więc, jeżeli Twoje zachowanie w doprowadzeniu do niewypłacalności było zawinione, to co do zasady będziesz musiał spłacać wierzycieli przez 7 lat.

Kiedy sąd nie umorzy Twoich długów?

Po ogłoszeniu Twojej upadłości sąd będzie badał, w jaki sposób wpadłeś w niewypłacalność. Jeżeli sąd uzna, że wpadłeś w niewypłacalność celowo (tzn. np. brałeś kredyty z zamiarem, że ich nie spłacisz, celowo trwoniłeś majątek, celowo nie regulowałeś długów), to wyda decyzję o odmowie oddłużenia (odmówi ustalenia planu spłaty albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty). Wówczas Twoje długi nie zostaną oddłużone. W takim przypadku ogłoszenie przez Ciebie upadłości będzie jedynie pyrrusowym zwycięstwem. Ogłosisz bowiem upadłość konsumencką, ale ostatecznie się nie oddłużysz.

Jednak nawet, jeżeli celowo doprowadziłeś do swojej niewypłacalności, sąd umorzy Twoje długi, jeżeli Twoja sytuacja jest wyjątkowa (tzw. względy słuszności lub względy humanitarne).

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Nowym sposobem zakończenia postępowania upadłościowego jest warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty na okres pięciu lat. Sąd wyda takie postanowienie, jeśli uzna że niezdolność do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z Twojej osobistej sytuacji nie ma charakteru trwałego.

W razie poprawy Twojej sytuacji w tym 5-letnim okresie, w następstwie której staniesz się zdolny do spłacania zobowiązań, sąd ostatecznie ustali plan spłaty wierzycieli. Według mnie warunkowe umorzenie zobowiązań nie jest dla upadłego korzystne.

Skrócenie planu spłaty wierzycieli

Obecnie jest możliwość skrócenia okresu planu spłaty wierzycieli, jeżeli w jego ramach zostanie osiągnięty określony wysoki procent zaspokojenia wierzycieli. Jednak wydaje się, że w praktyce takie sytuacje nie będą występowały często.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Zupełną nowością jest wprowadzenie do upadłości konsumenckiej tzw. pre-packu. Polega to na możliwości zatwierdzenia przygotowanej sprzedaży majątku upadłego o znacznej wartości.Uczestnik postępowania może złożyć wniosek o sprzedaż określonego składnika majątku (np. nieruchomości) na rzecz określonej osoby.

Zgłaszanie wierzytelności syndykowi

Obecnie wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym bezpośrednio syndykowi, a nie sądowi, jak dotychczas. Jest to ogromnie ważna zmiana, która na pewno przełoży się na przyspieszenie postępowania.

Skarga na syndyka

Zupełnym novum jest także wprowadzenie skargi na czynności syndyka. Instytucja ta wzorowana jest na instytucji skargi na czynności komornika. Przedmiotem tej skargi może być każda czynność syndyka, jak i zaniechanie.

Nowelizacja upadłości konsumenckiej 2020

Biorąc pod uwagę liczne zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja upadłości konsumenckiej 2020, przewiduję gwałtowny wzrost liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich w 2020 r. Pytanie tylko, czy sądy będą w stanie sprawnie obsłużyć taką lawinę wniosków. Uważam, że bez wzmocnienia kadr sądów, może być z tym problem.

*****

Na temat „Koronawirus – jak zawiesić firmę?” przeczytasz tutaj.

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech 25 marca, 2020 o 14:28

Witam Pani Kingo.

Jestem osobą posiadające spore zadłużenie i w związku z tym od długiego czasu nękany jestem telefonami, mailami oraz różnego rodzaju wezwaniami do zapłaty pod rygorem skierowania spraw poszczególnych wierzycieli na drogę sądową albo co gorsza – wizytami domowymi i ryzykiem zakłócenia miru domowego na co nie mogę sobie pozwolić ze względu na żonę i dwójkę małych dzieci.

W związku z uzależnieniem od hazardu i podjęciem leczenia wniosek o upadłość konsumencką złożyłem pod koniec ubiegłego roku w Warszawie i czekam w dalszym ciągu na jego merytoryczne rozpatrzenie jeszcze na starych przepisach. Za sugestią jednej z kancelarii prawnych staram się jak mogę unikać kontaktów z wierzycielami blokując numery i nie podejmowaniem połączeń przychodzących, ale nie ukrywam że jest to bardzo męczące.

Proszę powiedzieć czy powinienem odebrać telefon i każdego wierzyciela poinformować o fakcie złożenia przeze mnie wniosku o upadłość czy absolutnie nie powinienem tego robić? Które rozwiązanie jest lepsze z mojego punktu widzenia?

Z góry bardzo dziękuję zaodpowiedź.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kinga Gawor 26 marca, 2020 o 15:38

Panie Wojciechu, może pan poinformować windykatorów o złożonym wniosku o upadłość konsumencką. Jednak z doświadczenia moich klientów wynika, że to nie zawsze powoduje, że przestają nękać dłużnika. Choć jest szansa, że przynajmniej część z nich ta informacja zniechęci i zostawi Pana w spokoju. Po tym, jak sąd ogłosi pana upadłość będzie pan mógł skierować wszystkich windykatorów do syndyka i wówczas przestaną pana indagować.Jeżeli sąd nie wyda postanowienia w pana sprawie w kwietniu, może pan złożyć wniosek o przyspieszenie postępowania. To z reguły przyspiesza rozstrzyganie spraw.

Odpowiedz

Wioleta 7 czerwca, 2020 o 00:39

Witam, Pani Mecenas czy jeśli upadłość konsumencka ogłoszona byla w 2017r. Na lipiec 2020 wezwanie W sprawie wnioski który złożyłam o umorzenie zadłużenia bez ustalenia planu spłat, to czy moja upadłość będzie rozpatrywana na starych warunkach czy na nowych zasadach? Będę wdzięczna za odpowiedź

Odpowiedz

Kinga Gawor 7 czerwca, 2020 o 05:57

Pani postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w oparciu o stare przepisy.

Odpowiedz

Patrycja 21 czerwca, 2020 o 20:46

Witam Pani mecenas. Czy jeśli w 2018 roku złożyłam wniosek o upadłość konsumencka, jednak został on odrzucony z uwagi na nieumyślne lecz rażące niedbalstwo (odwołanie niestety również nie pomogło), mam prawo, po zmianie przepisów, złożyć wniosek ponownie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Kinga Gawor 24 czerwca, 2020 o 05:09

Pani Patrycjo, tak może Pani składać wniosek ponownie. Skoro jednak poprzedni wniosek został oddalony, to jest ryzyko zasądzenia w nowym postępowaniu 7-letniego planu spłaty.Proszę się udać do kancelarii specjalizującej się w upadłości konsumenckiej.

Odpowiedz

Jolanta 28 września, 2020 o 23:19

Czy jak złożyłam upadłość konsumencką.w kwietniu 2020. .to sąd może ode mnie żądac wpłatę na rzecz. Syndyka 10 procent wartości długu? Gdzie nie stać mnie na zapłacenie takich pieniędzy.co mam zrobić???

Odpowiedz

Kinga Gawor 1 października, 2020 o 13:52

Pani Jolanto, nie ma przepisu, który by przewidywał wpłaty o takiej wysokości.

Odpowiedz

Tomasz 23 listopada, 2020 o 12:16

Witam,
Pani Kingo, jestem 19 miesięcy po rozwodzie (rozwód 14.04.2019 bez orzekania o winie, mieszkamy oddzielnie od września 2018 r. pozew złożony w lutym 2019 r.)
Jeszcze w czasie trwania małżeństwa (mieliśmy wspólnotę majątkową) żona założyła działalność gospodarczą, (Bistro) luty 2018 r.
Obecnie 21.11.2020 informuje mnie, że ma zamiar ogłosić upadłość konsumencką i że dług wynosi 145 tys. zł.
Jej księgowa twierdzi, że mam dwa wyjścia albo zrzekam się notarialnie praw do Bistro, albo przejmuję dług.
Proszę o informację czy grożą mi konsekwencję z tego tytułu.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@gaworkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: