Kinga Gawor

radca prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiany w upadłości konsumenckiej – byli przedsiębiorcy będą mogli spać spokojnie

Kinga Gawor08 sierpnia 20185 komentarzy

zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcyDzisiejszy wpis dotyczy tematyki zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy. Jest mi miło poinformować, że szykują się rewolucyjne zmiany w upadłości konsumenckiej. Jest mi jeszcze milej stwierdzić, że część tych zmian dotyczy byłych przedsiębiorców. Ustawodawca zamierza otworzyć na oścież drzwi do upadłości konsumenckiej dla byłych przedsiębiorców – osób fizycznych, którzy uprzednio prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie drzwi te są jedynie uchylone.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: projekt nowelizacji prawa upadłościowego

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji prawa upadłościowego, w tym przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Projekt przewiduje korzystne rozwiązania dla byłych indywidualnych przedsiębiorców. Ale po kolei.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: obecny stan prawny

Obecnie byli przedsiębiorcy mają bardzo ograniczony dostęp do upadłości konsumenckiej. Mowa o osobach fizycznych, które uprzednio prowadziły działalność gospodarczą. Powszechną praktyką jest bowiem brak składania przez takie osoby wniosków o upadłość firmy w ustawowym terminie. Wynika to najczęściej z braku świadomości, że taki obowiązek na nich ciąży. Prawo jednak jest w tej kwestii twarde i nieubłagane. Każdy przedsiębiorca, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ma obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od daty niewypłacalności.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: brak złożenia wniosku o upadłość firmy

Brak złożenia takiego wniosku w terminie może uniemożliwić byłemu przedsiębiorcy ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie bowiem z obecnymi przepisami, sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem jego złożenia, dłużnik mając taki obowiązek nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd zatem obecnie bada, czy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką miałeś obowiązek złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Jeżeli jesteś byłym przedsiębiorcą, to sąd taki obowiązek (oraz brak wywiązania się z niego) z łatwością ustali. Statystyki w tej kwestii nie napawają optymizmem. Niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: kiedy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Obecnie były przedsiębiorca, który nie złożył w terminie wniosku o upadłość firmy, może ogłosić upadłość konsumencką tylko wtedy, gdy jest w stanie wykazać, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi bądź też, gdy od chwili wystąpienia stanu niewypłacalności upłynęło 10 lat. Jako przykład zastosowania wspomnianych względów słuszności lub względów humanitarnych można wskazać ciężką chorobę dłużnika lub osoby mu najbliższej. Zatem, jeżeli nie złożyłeś w terminie wniosku o upadłość firmy, a nie jesteś w stanie wykazać względów słuszności lub względów humanitarnych albo od chwili wystąpienia stanu niewypłacalności nie upłynęło 10 lat, to sąd oddali Twój wniosek o upadłość konsumencką.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: moja ocena obecnego stanu prawnego

Rozwiązanie takie oceniam negatywnie. Według mnie jest ono wyrazem niezasadnego napiętnowania byłych indywidualnych przedsiębiorców. Jak słusznie zauważył Rzecznik Praw obywatelskich Adam Bodnar w swoim Wystąpieniu z dnia 26.06.2018 r. do Ministra Sprawiedliwości w związku z projektem nowelizacji ustawy o upadłości: „osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod względem profesjonalizmu w zakresie prawa czy finansów z reguły nie różnią się od osób fizycznych nieprowadzących takiej działalności. W takiej sytuacji, pozostawienie przedsiębiorcom wyłącznie możliwości zgłoszenia upadłości likwidacyjnej, wydaje się niesprawiedliwe społecznie.” Tekst tego wystąpienia możesz zobaczyć tutaj.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: jak to wygląda w praktyce?

Muszę przyznać, że gros moich klientów zmaga się z zarzutem niezłożenia w terminie wniosku o upadłość firmy. Jedynie części z nich udaje się skutecznie powołać na względy słuszności lub humanitarne. Są też tacy, którzy skutecznie powołują się na upływ okresu 10 letniego, choć tutaj czasem są problemy z brakami w dokumentach ze względu na długi upływ czasu. Więcej o upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy możesz przeczytać tutaj.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: brak złożenia wniosku o upadłość firmy już Ci nie zaszkodzi

Zgodnie z planowanymi zmianami, wspomniany powyżej brak wcześniejszego złożenia wniosku o upadłość firmy nie będzie już stanowił dla sądu podstawy do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Byli przedsiębiorcy, którzy uchybili temu obowiązkowi, nie będą zatem musieli, celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, powoływać się na względy słuszności lub względy humanitarne albo na upływ 10 lat od dnia powstania niewypłacalności. Sąd już nie będzie badał, czy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką miałeś obowiązek złożyć wniosek o upadłość. Zatem, jeśli nie złożyłeś w terminie wniosku o upadłość firmy, to będziesz mógł spać spokojnie. Sąd z tego powodu nie będzie mógł oddalić Twojego wniosku o upadłość konsumencką. Ta przełomowa zmiana jest dużym ukłonem wobec byłych przedsiębiorców;) Nietrudno sobie wyobrazić, że spowoduje ona wzrost liczby składanych wniosków o upadłość konsumencką.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: prezes spółki z o.o. też będzie mógł spać spokojnie

Powyższe zmiany dotyczące braku negatywnych konsekwencji niezłożenia terminowego wniosku o upadłość  dotyczą także członków zarządu spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjnej). Zatem, jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki z o.o., który nie złożył w terminie wniosku o upadłość reprezentowanej przez siebie spółki z o.o., to również będziesz mógł spać spokojnie. Sąd nie oddali Twojego wniosku o upadłość konsumencką tylko dlatego, że zaniechałeś złożenia w terminie wniosku o upadłość spółki. Tak, jak i przy byłych przedsiębiorcach, sąd już nie będzie badał, czy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką miałeś obowiązek złożyć wniosek o upadłość spółki.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: uwaga na wprowadzenie nowych przesłanek oddalenia wniosku o upadłość konsumencką

O ile pozytywnym rozwiązaniem jest likwidacja przesłanki oddalenia wniosku o upadłość konsumencką w postaci braku terminowego złożenia wniosku o upadłość firmy, to mam jednak złe wiadomości dla niektórych dłużników będących byłymi przedsiębiorcami. Planowane zmiany zakładają bowiem wprowadzenie dwóch nowych przesłanek oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Zgodnie z projektem nowelizacji prawa upadłościowego, sąd oddala wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem jego złożenia wobec dłużnika prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto sąd oddala wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem jego złożenia dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z art.300, art.301, art.302 kodeksu karnego (przestępstwa na szkodę wierzycieli) lub z art.586 kodeksu spółek handlowych (przestępstwo niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki handlowej). Powyższe oznacza, że niektórzy dłużnicy powinni rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeszcze w obecnym stanie prawnym. Potem może się to okazać już niemożliwe.

Zmiany w upadłości konsumenckiej a byli przedsiębiorcy: kiedy zmiany wejdą w życie?

Nie wiadomo, kiedy planowane zmiany wejdą w życie. Ponadto nie wiadomo, czy będą one obowiązywać w obecnym kształcie. Projekt jest bowiem obecnie na etapie  opiniowania. Zatem za wcześnie na snucie wniosków odnośnie daty wejścia w życie nowych przepisów. Niemniej istnieje szansa na to, że zmiany zaczną obowiązywać w 2019 r.

Prace nad projektem zmian w prawie upadłościowym można śledzić tutaj.

Formularz wniosku o upadłość konsumencką znajdziesz tutaj.

 

*****

Kancelaria prawna Kraków.

Upadłość konsumencka Kraków.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Adam Sierpień 9, 2018 o 09:03

Witam, działalność gospodarczą zamknąłem dwa lata temu. Z okresu, gdy prowadziłem działalność pozostały mi dwa duże długi, jeden wobec ZUS (ok. 35 tys), drugi wobec Urzędu Skarbowego (ok. 40 tys). Czy te długi zostaną umorzone w upadłości konsumenckiej?

Odpowiedz

Kinga Gawor Sierpień 9, 2018 o 14:18

Panie Adamie, wszelkie długi z działalności gospodarczej podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej, te wobec ZUS i US również.

Odpowiedz

Adam Sierpień 9, 2018 o 15:23

Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedna sprawa mnie interesuje. Komornik prowadzi wobec mnie postępowanie egzekucyjne. Zajął mi mieszanie. Czy nie jest za późno dla mnie na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Odpowiedz

Kinga Gawor Sierpień 9, 2018 o 17:32

Nie, nie jest za późno.Prowadzenie przeciwko Panu postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Nie przeszkadza temu również fakt dokonania przez komornika zajęcia Pana mieszkania.

Odpowiedz

Łukasz Październik 18, 2018 o 16:29

Witam serdecznie, Czy jesli mialem dzialalnosc gospodarczą (to bylo w 2013 r), wzialem sprzet w leasing a nastepnie mi go ukradziono przez co nie moglem kontynuowac spłacania rat, powstały wówczas zaległości i nie mogłem kontynuować dalszej pracy zarobkowej z powodu braku narzedzi do pracy a nie majac majatku nie stac mnie bylo na zgloszenie upadlosci przedsiebiorcy, dzialalnosc zostala zamknieta w między czasie to moge teraz wnioskowac o upadlosc konsumencka i ten wniosek nie zostanie odrzucony ? Dziękuje i pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@gaworkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: