Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018 - Bankrutem jestem

Kinga Gawor

radca prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018

Kinga Gawor02 sierpnia 20186 komentarzy

upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018Dzisiejszy wpis dotyczy tematu upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018. W praktyce mojej kancelarii przeważają sprawy o upadłość konsumencką byłych przedsiębiorców. Dominują klienci będący osobami fizycznymi, którzy wcześniej prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby te próbują szukać oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Muszę przyznać, że sprawy tych klientów należą do trudnych.

Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018: były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką

Okoliczność wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Tym samym ogłoszenie upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy i późniejsze umorzenie długów jest możliwe. Niemniej postępowanie takie nie jest łatwe.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018: wykreślenie działalności z CEIDG

Upadłość konsumencką mogą ogłosić jedynie konsumenci, czyli osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dopóki jesteś zarejestrowany w CEIDG, to masz status przedsiębiorcy i upadłości konsumenckiej nie możesz ogłosić. Jednakże już następnego dnia po wykreśleniu z CEIDG stajesz się konsumentem i tym samym możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zatem o upadłość konsumencką były indywidualny przedsiębiorca może starać się dopiero po zakończeniu i wykreśleniu działalności z CEIDG. Nie wystarczy tutaj samo zawieszenie działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018: ustalenie daty niewypłacalności

Ogłosić upadłość może jedynie osoba niewypłacalna. Jeżeli stan niewypłacalności byłego przedsiębiorcy powstał w okresie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i nie złożył on w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca to mamy problem. Niezłożenie wniosku o upadłość firmy może uniemożliwić Ci ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd bowiem oddali wniosek o upadłość konsumencką, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem jego złożenia dłużnik mając taki obowiązek nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Statystyki w tej kwestii nie są niestety optymistyczne. Niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest jedną z najczęstszych przyczyn oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Zatem zapamiętaj tę kolejność: najpierw wniosek o upadłość firmy, a potem o konsumencką. Próba ucieczki w upadłość konsumencką bez wcześniejszego wniosku o upadłość firmy będzie bezskuteczna.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018: obowiązek złożenia wniosku o upadłość firmy

Niewypłacalny przedsiębiorca ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia, w którym stał się niewypłacalny, złożyć wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy we właściwym terminie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych długów pieniężnych. Stan ten musi mieć charakter trwały. Domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w regulowaniu jego długów pieniężnych przekracza trzy miesiące. Wielu indywidualnych przedsiębiorców nie wie, co to jest stan niewypłacalności. Ponadto, wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, iż w razie niewypłacalności mają obowiązek złożenia w terminie wniosku o upadłość firmy. Większość moich klientów niestety zmaga się z zarzutem braku złożenia terminowego wniosku o upadłość firmy.

Oddalenie przez sąd wniosku o upadłość firmy ze względu na brak majątku

Zwracam uwagę, iż niewypłacalny przedsiębiorca ma jedynie obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, a nie doprowadzić do ogłoszenia upadłości firmy. To istotna różnica zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, których majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Zgodnie z prawem, sąd bowiem oddali wniosek przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania (przypadek tzw. ubóstwa masy). Złożenie w terminie wniosku o upadłość przedsiębiorcy, nawet jeżeli wniosek ten zostanie oddalony ze względu na ubóstwo masy, oznacza wywiązanie się przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku. To z kolei otwiera przed nim drogę do upadłości konsumenckiej w przyszłości.

Względy słuszności lub względy  humanitarne

Były przedsiębiorca, który nie złożył w terminie wniosku o upadłość przedsiębiorcy może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli wykaże, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Względy słuszności i względy humanitarne to klauzule, które odsyłają do podstawowych wartości moralnych, tj. uczciwości, dobrych obyczajów, sprawiedliwości społecznej, człowieczeństwa i podstawowych praw człowieka. Jako przykład zastosowania omawianych klauzul można wskazać chorobę lub kalectwo dłużnika lub osoby mu najbliższej. Każdy przypadek będzie indywidualnie oceniany przez sąd. W praktyce mojej kancelarii udaje się ogłosić upadłość konsumencką byłych przedsiębiorców właśnie w wyniku zastosowania względów słuszności lub względów humanitarnych. Dość częstą podstawę ogłoszenia upadłości moich klientów stanowią względy humanitarne, a dokładniej stan zdrowia klienta w połączeniu z jego sytuacją rodzinną.

Gdy brak terminowego złożenia wniosku o upadłość firmy nie był zawiniony

Ponadto, w razie braku terminowego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy, sąd bada także przyczyny i skutki niezłożenia przez dłużnika takiego wniosku. Okolicznością na korzyść dłużnika będzie fakt niezłożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy z powodu ciężkiej choroby bądź nieponiesienie przez wierzycieli szkody w związku z niezłożeniem tego wniosku. Jeżeli zatem w czasie, gdy powstała Twoja niewypłacalność zmagałeś się z ciężką chorobą swoją lub najbliższego członka rodziny, to są szanse, że sąd uzna brak terminowego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy za uzasadniony i będziesz mógł ogłosić upadłość konsumencką. Zwłaszcza, jeżeli wierzyciele nie ponieśli szkody w wyniku niezłożenia przez Ciebie wniosku  o upadłość firmy.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018: upływ okresu 10 lat

Ponadto, oprócz względów słuszności i względów humanitarnych prawo przewiduje jeszcze jedną furtkę dla byłych przedsiębiorców, którzy nie złożyli w terminie wniosku o upadłość firmy. Mianowicie były przedsiębiorca, który zaniechał terminowego złożenia wniosku o upadłość firmy, może ponadto ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli od chwili wystąpienia stanu niewypłacalności upłynęło 10 lat. Tym samym upływ 10 lat sankcjonuje brak terminowego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy. W konsekwencji w takiej sytuacji nie zachodzi potrzeba powoływania się na względy słuszności lub humanitarne. Przykładowo, jeżeli Twój stan niewypłacalności powstał w 2007 r., to już w 2017 r. mogłeś starać się o upadłość konsumencką bez konieczności powoływania się na względy słuszności lub względy humanitarne.

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018: planowane zmiany w upadłości konsumenckiej

Mam jednak dobrą wiadomość dla wszystkich tych byłych przedsiębiorców, którzy nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy, a nie są w stanie wykazać, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi bądź też od chwili wystąpienia stanu niewypłacalności nie upłynęło 10 lat. Obecnie bowiem trwają prace nad projektem nowelizacji upadłości konsumenckiej, które przewidują korzystne rozwiązania dla byłych przedsiębiorców. O szczegółach przeczytasz tutaj.

*****

Formularz wniosku o upadłość konsumencką znajdziesz tutaj.

O tym, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz we wpisie: Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencka? – cz.1.

Zobacz też:

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzesiek Sierpień 2, 2018 o 11:43

A jak się ma do tego status prezesa sp zoo, który nie złożył wniosku o upadłość sp zoo w terminie i teraz jest obciążony długami spółki? Czy jest traktowany jak były przedsiębiorca, który nie złożył w terminie wniosku o upadłość?

Odpowiedz

Kinga Gawor Sierpień 3, 2018 o 18:24

Panie Grzegorzu, dziękuję za poruszenie ciekawego tematu. Kwestia ta jest kontrowersyjna wśród przedstawicieli doktryny z zakresu prawa upadłościowego. Rozważania dotyczą tych prezesów spółek z o.o., którzy nie pełnią funkcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale np. na podstawie umowy o pracę. Wg jednych przepis o oddaleniu przez sąd wniosku o upadłość konsumencką, gdy dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew ustawie nie złożył terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości należy stosować także do reprezentantów spółek kapitałowych. Wg innych z kolei ten przepis nie ma zastosowania do menedżerów spółek kapitałowych. Ja osobiście opowiadam się za drugim rozwiązaniem, gdyż wg mnie pierwsze stanowisko prowadzi do nieuzasadnionego napiętnowania reprezentantów spółek kapitałowych. Niemniej z mojej praktyki wynika, że sądy upadłościowe podchodzą do tej kwestii rygorystycznie opowiadając się za pierwszym poglądem. Wówczas nie pozostaje prezesowi spółki z o. o. nic innego, jak wskazanie okoliczności przemawiających za istnieniem względów słuszności lub względów humanitarnych bądź upływ 10 lat od powstania stanu niewypłacalności spółki. Proszę jednak śledzić planowane zmiany w upadłości konsumenckiej, gdyż przewiduje się korzystne rozwiązania dla członków zarządu spółek kapitałowych.

Odpowiedz

Grzesiek Sierpień 6, 2018 o 09:59

Dziękuję za informację. Szczególnie ostatnie zdanie o planowanych zmianach 🙂

Odpowiedz

KRYSTYNA Luty 1, 2019 o 21:11

Szanowna Pani,
Z zaciekawieniem przeczytałam artykuł: Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy 2018.
Wiele w nim Pani wyjaśnia, za co bardzo dziekuje, bardzo jednak proszę o doprecyzowanie sposobu działania dla poniższego przypadku.
Przyjaciel ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na osobę fizyczną (kierowca) od 2000 r.. W wyniku różnych perturbacji życiowych, zaprzestał płacić ZUS i podatek (karta) – około 10 lat temu – powód oczywisty – brak wystarczającej ilości środków finanswoych. Nie wyrejestrował jednak działalności do tej pory – a główną przyczyną była możliwość dalszego zarobku, aby móc spłacać alimenty i w ogóle utrzymać się przy życiu (jedzenie, utrzymanie samochodu, w tym paliwo, naprawy itd, wynajem mieszkania, itp). Na ZUS i podatki nie wystarczało.
Dwa lata temu zrezygnował z takiego zarobku, w tym z samochodu i od dwóch lat pracuje dorywczo, przy nie zamkniętej w dalszym ciągu działalności i nadal bez opłacania składek….
Jego zaróbki w głównej mierze idą nadal na alimenty (trójka dzieci) i bierzące utrzymanie oraz dodatkowo na leczenie – 5-6 lat temu stwierdzona cukrzyca typ 1.
Korzysta ze służby zdrowia NFZ.
Wisi nad nim rónież kredyt konsumencki z 2008 roku, już z przydzielonym komornikiem i sądowym numerem sprawy Również zaprzestał go spłacać w tym samym okresie co ZUS i US.
Cała ta lawina nieszcześć, błędnych decyzji zaczeła sie po rozstaniu z matką dziecka z drugiego związku (niefomalnego). Dwoje dzieci ma z pierwszego związku (małżeńskiego).
Chce w końcu zrobić z tym wszystkim porządek.
Tylko jak to zrobić „z głową” (jeśli o czymś takim może być w ogóle mowa).
Czy powinien złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy, póżniej w końcu wyrejestrować działalność? Czy dalej wnieść wniosek o upadłość konsumencką?
Czy z uwagi na fakt, że długi tytułu prowadzenia działalności, ma tylko wobec ZUS i US, to nie ma sensu składać wniosków o upadłości, a jedynie zamknąć działalność i składać wnioski do ZUS i US o umorzenie?
Proszę o poradę, wskazanie możliwej ścieżki działania, aby pomóc mu się z tym uporać.
Wiem, że źle to wygląda, ale wierzę, że z każdej sytuacji jest jakieś racjonalne wyjście.

Z poważaniem

Odpowiedz

Kinga Gawor Luty 8, 2019 o 11:05

Witam Pani Krystyno,
pani przyjaciel powinien rozważyć złożenie wniosku o upadłość konsumencką ( a przed tym musiałby wyrejestrować działalność gospodarczą).Na złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy jest już za późno(jego niewypłacalność powstała dawno). Jeżeli dwa pierwsze długi pani przyjaciela powstały ponad 10 lat temu, to miałby on otwartą drogę do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, pod warunkiem jednakże, że nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób zawiniony. Pytanie zatem, czy jego niewypłacalność powstała w sposób niezawiniony. Pisze pani, że przestał spłacać długi w wyniku różnych perturbacji życiowych – potrzebne by były tutaj szczegółowe informacje, odnośnie tego, co się faktycznie wydarzyło i jaki, jeżeli w ogóle, to miało wpływ na prowadzenie przez niego działalności gospodarczej.

Odpowiedz

Krystyna Luty 11, 2019 o 20:03

Pani Kingo, dziękuję za opinię w sprawie. Wyjaśnienie tych dwóch kluczowych kroków jest najistotniejsze. Dziękuję bardzo.
Z poważaniem,
Krystyna

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@gaworkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: