Skutki upadłości konsumenckiej - Bankrutem jestem

Kinga Gawor

radca prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Skutki upadłości konsumenckiej

Kinga Gawor13 lutego 20202 komentarze

skutki upadłości konsumenckiej

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii skutki upadłości konsumenckiej. Artykuł dotyczy konsekwencji upadłości konsumenckiej dla upadłego, jakie występują w trakcie postępowania upadłościowego. Spieszę wyjaśnić, że postępowanie upadłościowe to długi, zazwyczaj kilkuletni proces. W tym okresie występują pewne niedogodności i ograniczenia dla upadłego. Jeżeli rozważasz upadłość konsumencką koniecznie zapoznaj się z jej najważniejszymi skutkami. To umożliwi Ci podjęcie świadomej decyzji odnośnie tego, czy ogłosić bankructwo osobiste.

1. Wszystkie Twoje długi staną się natychmiast wymagalne

Często pytacie mnie, czy jest możliwość, aby upadłością konsumencką nie obejmować np. kredytu hipotecznego, który po ogłoszeniu upadłości zamierzacie nadal regularnie spłacać. Odpowiedź jest prosta: Nie jest to możliwe.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej spowoduje postawienie wszystkich Twoich zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności. W dodatku tak się stanie niezależnie od tego, czy je dotychczas na bieżąco regulowałeś. Zatem również Twój kredyt hipoteczny, który dotychczas regularnie spłacałeś stanie się w całości natychmiast wymagalny. Nie ma możliwości objęcia postępowaniem upadłościowym tylko części Twoich zobowiązań.

2. Komornik zniknie z Twojego życia

W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wszystkie toczące się przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne ulegną zawieszeniu. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne umorzą się.

Ponadto po ogłoszeniu upadłości nie wolno wszczynać nowych egzekucji komorniczych wobec wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym. Więcej o wpływie upadłości konsumenckiej na egzekucję komorniczą przeczytasz we wpisie Preferuję syndyka od komornika. A ty?

3.Syndyk sprzeda Twój majątek, ale dostaniesz kwotę na wynajem mieszkania

Jednym z najważniejszych skutków upadłości konsumenckiej jest to, że co do zasady cały Twój majątek z dniem ogłoszenia upadłości staje się masą upadłości.  Masa upadłości z kolei służy zaspokojeniu Twoich długów. W efekcie syndyk sprzeda Twój majątek ( w tym mieszkanie lub samochód). Jeżeli jednak mieszkałeś w lokalu, który następnie sprzedał syndyk, to co do zasady dostaniesz kwotę na wynajem mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy. O kwocie na wynajem mieszkania dowiesz się więcej tutaj.

Dodatkowo z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej tracisz prawo zarządzania i rozporządzania składnikami swojego majątku oraz możliwość korzystania z nich. Od tej daty prawo zarządzania i rozporządzania składnikami Twojego majątku przysługuje wyłącznie syndykowi. W efekcie po ogłoszeniu upadłości nie wolno Ci samodzielnie sprzedać Twojego domu czy samochodu.

4.Syndyk zajmie Twoje wynagrodzenie za pracę, ale tylko tymczasowo

Do masy upadłości wejdzie również Twoje wynagrodzenie z umowy o pracę w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Zatem syndyk zajmie Twoje wynagrodzenie za pracę. Co do zasady zajmie on połowę Twojego wynagrodzenia za pracę, jednak wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Pamiętaj jednak, że to ograniczenie nie odnosi się do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (ale ochrona pensji z umowy zlecenia jest pod pewnymi warunkami możliwa), czy umowy o dzieło.

Ponadto przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych syndyk zajmie wynagrodzenie do wysokości trzech piątych.

Zatem jeżeli przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej miałeś zajmowane wynagrodzenie przez komornika, to po jej ogłoszeniu będzie ono dalej zajmowane, tym razem już przez syndyka.

Ważne jest jednak to, że syndyk będzie zajmował Twoje wynagrodzenie tylko przez określony czas. Ten okres jest determinowany wykonaniem funkcji przez syndyka w postaci sporządzenia listy wierzytelności (oraz licytacji Twojego majątku – jeżeli taki posiadasz). Po zakończeniu swojej roli syndyk zniknie z Twojego życia, a wraz z nim znikają potrącenia wynagrodzenia za pracę. To istotna zaleta upadłości konsumenckiej nad egzekucją komorniczą. Bowiem minusem egzekucji komorniczej jest to, że komornik nie zniknie z Twojego życia dopóki nie wyegzekwuje całości długu. Syndyk natomiast odejdzie w zapomnienie, jak tylko sporządzi listę wierzytelności (i  sprzeda Twój majątek).

Syndyk zajmie także świadczenia emerytalno-rentowe, jeżeli takie otrzymujesz. Te zajęcia również będą dokonywane przez określony czas.

5. Nie możesz zawierać nowych pożyczek. Skutki upadłości konsumenckiej

a) Pożyczki w okresie, gdy działa syndyk

W okresie od ogłoszeniu upadłości konsumenckiej do ustalenia planu spłaty wierzycieli (tj. w okresie, w którym działa syndyk) będziesz mógł jedynie zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. kupno żywności, zapłata za media). Nie będziesz mógł natomiast co do zasady zawierać umów pożyczek, które skutkowałyby zwiększeniem zadłużenia, w stopniu wpływającym na możliwość zaspokojenia Twoich dotychczasowych wierzycieli.

Ponadto po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej automatycznie zostaniesz wpisany  do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Z tego powodu nie będzie Ci łatwo znaleźć bank, który udzieli Ci pożyczki.

b) Pożyczki po ustaleniu planu spłaty

W okresie od ustalenia planu spłaty do wydania postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty  i umorzeniu zobowiązań – jedynie wyjątkowo i to tylko za zgodą sądu upadłościowego będziesz mógł zawrzeć nową umowę pożyczki.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli nie możesz bowiem dokonywać czynności, które mogłyby pogorszyć Twoją zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Natomiast zawarcie umowy pożyczki z pewnością tę zdolność pogorszy. Jest jednak jeden wyjątek.  Mianowicie w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie (albo zatwierdzić dokonanie) czynności prawnej, która mogłaby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty. To oznacza, że w wyjątkowych okolicznościach mógłbyś zwrócić się do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie danej umowy pożyczki.

Dodatkowo w związku z tym, że  po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej z automatu zostaniesz wpisany  do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znalezienie banku, który udzieli ci pożyczki będzie trudne.

6. Upadłość konsumencka a małżeństwo

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej między Tobą i współmałżonkiem powstanie rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości.  Twój współmałżonek będzie mógł dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym jedynie w postępowaniu upadłościowym, tj. zgłaszając swoją wierzytelność syndykowi tak, jak pozostali wierzyciele.

7. Skutki upadłości konsumenckiej: postępowania sądowe

Jeżeli przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej prowadziłeś postępowanie sądowe w charakterze powoda, to po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Twoje miejsce zajmie syndyk, który od tego momentu będzie reprezentował Twoje interesy.

Natomiast jeżeli przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przeciwko Tobie było prowadzone postępowanie sądowe (byłeś pozwanym w sprawie) o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, to postępowanie może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

*****

Upadłość konsumencka Kraków i Warszawa

Kinga Gawor
pozdrawiam radca pr. Kinga Gawor

Jeżeli mój artykuł był dla Ciebie przydatny, proszę kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (https://www.facebook.com/GaworKancelariaPrawna/)
Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie zachęta do częstszego pisania.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Daniel Wrzesień 11, 2020 o 08:24

Witam ogłosiłem upadłość konsumencką mam już syndyka ile może trwać takie postępowanie jeszcze?

Odpowiedz

Kinga Gawor Wrzesień 17, 2020 o 10:03

Panie Danielu,to zależy od wielu czynników, m.in. od tego, czy posiada Pan majątek (wtedy postępowanie trwa dłużej) oraz czy postępowanie jest prowadzone wg tzw. uproszczonych zasad, czy też wg zasad ogólnych (tę ostatnią informację, znajdzie Pan w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@gaworkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: