Kinga Gawor

radca prawny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nie warto zatajać wierzycieli we wniosku o upadłość konsumencką

Kinga Gawor01 lipca 2018Komentarze (0)

pominięcie wierzyciela we wniosku o upadłość konsumenckąDzisiejszy wpis będzie na temat pominięcie wierzyciela we wniosku o upadłość konsumencką. Mam nadzieję, że tym wpisem przekonam Cię, jak ważne jest ujawnienie wszystkich wierzycieli w tym wniosku. Pamiętaj, pominięcie wierzyciela we wniosku może Ci poważnie zaszkodzić.

Pominięcie wierzyciela we wniosku o upadłość konsumencką: brak umorzenia długów w wyniku upadłości konsumenckiej

Nie umorzą długów, jakie zataiłeś we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ….

Jednym z elementów wniosku o upadłość konsumencką jest lista wierzycieli, w której powinieneś wskazać  swoich wierzycieli. Bardzo ważne jest, abyś we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazał wszystkich wierzycieli. Nie „opłaca się” ukrywać informacji o długach, bo nie zostaną one umorzone w wyniku postępowania o upadłość konsumencką. Nie podlegają bowiem umorzeniu zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie długów i uważam to za ogromne dobrodziejstwo. Ten cel może jednak nie zostać osiągnięty, jeżeli umyślnie nie ujawnisz wszystkich długów we wniosku.

Pominięcie wierzyciela we wniosku o upadłość konsumencką: oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Mogą oddalić Twój wniosek o upadłość konsumencką ….

Ponadto, jeżeli pominiesz jakiegoś wierzyciela we wniosku o upadłość konsumencką, może to skutkować oddaleniem wniosku. Sąd bowiem oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione zasadami współżycia społecznego, w szczególności względami humanitarnymi.

Pominięcie wierzyciela we wniosku o upadłość konsumencką: umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Twoje postępowanie upadłościowe może zostać umorzone….

W dodatku pominięcie jakiegoś wierzyciela we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stanowić podstawę umorzenia postępowania upadłościowego w okresie już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (tj. na etapie tzw. właściwego postępowania upadłościowego).

WNIOSEK: pominięcie wierzyciela na etapie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku może skutkować oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a na etapie właściwego postępowania upadłościowego – umorzeniem postępowania o upadłość konsumencką. Ponadto pominięcie wierzyciela skutkuje tym, że w wyniku zakończenia całej procedury upadłościowej dany dług nie zostanie umorzony, jeżeli wierzyciel, którego świadomie zataiłeś nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym. O tym, kiedy sąd może Ci zarzucić świadome zatajenie długu piszę we wpisie: Długi zatajone nie zostaną umorzone. O tym, czy Twoi wierzyciele dowiedzą się o złożeniu przez Ciebie wniosku o upadłość konsumencką przeczytasz tutaj.

*****

Formularz wniosku o upadłość konsumencką znajdziesz tutaj.

O tym, w którym sądzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką i jak go opłacić piszę we wpisie: Wniosek o upadłość konsumencką.

O tym, jakie dokumenty załączyć do wniosku o upadłość konsumencką piszę we wpisie: Jakie dokumenty załączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

O tym, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką przeczytasz we wpisie: Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 

Kancelaria prawna Kraków

Upadłość konsumencka Kraków

porady prawne Kraków

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GAWOR KANCELARIA PRAWNA Kinga Gawor z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@gaworkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: